SAOPŠTENJE


Sa velikom tugom obaveštavamo sve nastavnike, saradnike i studente Visoke škole Sv. Elizabete iz Bratislave da je preminuo naš osnivač, emeritus rektor i lekar prof. dr Vladimir Krčmery. Tokom celog svog života nesebično je kao lekar i kao veliki humanista pomagao bolesnima i siromašnima širom sveta. Trudićemo se da nastavimo putem kojim nas je on vodio.

U prostorijama Konsultativnog centra, ul. JNA 45 u Bačkom Petrovcu biće otvorena knjiga žalosti povodom smrti prof. dr Vladimira Krčmerya.

Komemoracija će se održati u četvrtak 22.12.2022. godine u prostorijama Konsultativnog centra od 14 časova.

Kolektiv Konsultativnog centra Visoke škole Sv. Elizabete iz Bratislave, Bački Petrovac, Srbija.

Visoka škola zdravstva i socijalnog rada Sv. Elizabete, Bratislava, Slovačka

kao referentna i akreditovana visoka škola

Visoka škola zdravstva i socijalnog rada Sv. Elizabete, Bratislava, Slovačka je privatni neprofitni evropski fakultet sa sedištem u Slovačkoj. Možemo se pohvaliti međunarodnom akreditacijom, evropskim standardima, akreditovanim i ekskluzivnim programima. Trenutno na našem fakultetu studira preko 12.000 studenata, od čega više od 10.000 studenata studira eksternom metodom.

Kod vrednovanja u okviru celokupne akreditacije visokog školstva u Slovačkoj, u oblasti društvene i bihejvioralne nauke, Visoka škola zdravstva i socijalnog rada Sv. Elizabete, je zauzela prvo mesto.

Na osnovu rešenja Ministarstva školstva, nauke i istraživanja Republike Slovačke (broj 2018/10524:28-15AO), Visoka škola Sv. Elizabete ima akreditaciju za održavanje nastave za studente u Srbiji.

Reč rektora

Akademske studije EU: Socijalni rad

Akademske studije EU: Zdravstvena nega

  • Potrebno Vam je kvalitetno akademsko znanje?
  • Referentnost fakulteta na kojem se školujete?
  • Sigurnost da ćete uspešno studirati?
  • Finansijski prihvatljivi uslovi studiranja

Kako se vrednuju naše diplome u Srbiji i inostranstvu?

možete da se zapošljavate u EU i drugim državama

U Srbiji se diploma visoke škole zdravstva i socijalnog rada Sv. Elizabete nostrifikuje (kao i druge strane diplome).

Kao i u svim zapadnim zemljama i u Srbiji je sa radom počeo centar za vrednovanje stranih diploma koji nostrifikuje sve diplome stranih institucija.

Sve informacije u vezi Centra za informisanje o priznavanju inostranih visokoškolskih isprava i priznavanje u svrhu zapošljavanja – ENIC/NARIC Srbija, dostupne su na njihovoj web stranici (http://www.mpn.gov.rs/enicnaric-srbija/).

Školovanje na Visokoj školi zdravstva i socijalnog rada Sv. Elizabete u Bratislavi, usaglašeno je sa Evropskim smernicama tako da se priznavanje diplome u zemljama Evropske Unije (i u drugim zemljama) odvija po skraćenoj proceduri, u skladu sa nacionalnim propisima.

Akreditacije

Naša diploma je diploma Slovačke, članice EU

Steknite sledeća akademska zvanja:

  • Bachelor (BSc) socijalnog rada, nakon studija prvog stepena u trajanju od  6 semestara (180 ECT)
  • Bachelor (BSc) nakon studija prvog stepena zdravstvene nege (kombinovana forma) u trajanju od 6 semestara (180 ECT)
  • Master, (MSc) nakon studija drugog stepena u trajanju od 5 semestara (120 ECT)
  • Doktor nauka, (PhD) nakon studija u trajanju od 6 semestara (180 ECT)

Odakle su naši studenti?

Visoka škola zdravstva i socijalnog rada Sv.Elizabete pruža studentima mogućnost sticanja visoko stručnog znanja i diploma koje su priznate širom sveta.

Sudenti koji govore srpski jezik na kojem se održava nastava, sa prostora Srbije, Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Slovenije, Crne Gore, Makedonije, kao i iz inostranstva (EU zemalje, USA, Kanada, Australija…) zainteresovani su da studiraju na našem fakultetu uz niz prednosti koje im pružamo.

Upišite se u nekoliko koraka i započnite studije

Pozovite nas

da razmotrimo uslove za Vaš upis i pružimo odgovore na Vaša pitanja

Dokumentacija

pripremite i ispunite dokumentaciju

Planirajte vreme

upoznajte se sa nastavnim obavezama tokom godine

Započnite studiranje

želimo Vam uspeh u studiranju i uspešnu karijeru

Studenti o nama

Pohvale i sugestije od strane naših studenata su za nas od neprocenjivog značaja. Raduju nas Vaši studijski i profesionalni uspesi!