Želim da prenesem svoje impresije iz blok nastave iz Bratislave i da se zahvalim za organizaciju. Predavanja su bila jako zanimljiva i posebno poučna. Lepo je čuti kako se zdravstvena nega proučava, napreduje i primenjuje. Mogu sa ponosom da kažem da sam student Vaše škole i da se nadam da ćemo mi u Srbiji moći da primenimo svo znanje koje steknemo tokom školovanja. Hvala još jednom.

Milica IlinBSc student Zdravstvene nege

Nakon završenih osnovnih studija, smer-socijalni rad, stečenu diplomu i svu potrebnu dokumentaciju predala sam u centar Enic-naric, pri Ministarstvu prosvete u Beogradu, gde je u veoma kratkom roku i bez problema nostrifikovana. Stečenim zvanjem socijalnog radnika, omogućeno mi je da obavljam stručne poslove socijalnog rada u Evropskoj Uniji, CSR, a takođe mi je i Komora socijalne zaštite izdala licencu za obavljanje osnovnih stručnih poslova. Prošle nedelje sam dobila ponudu za angažovanje u privatnom domu za stare, naravno kao licencirani socijalni radnik. Sada pohađam Master studije socijalnog rada ove škole, jer sam zadovoljna programom, stečenim znanjem koje koristim u praksi, i obzirom da sam zaposlena u potpunosti mi odgovara ovakav način studiranja. Naravno, najveći motiv je zvanje koje ću dobiti nakon završetka master studija – diplomirani socijalni radnik! PREZADOVOLJNA i sve preporuke za ovu školu!!!

Zorica MajdandžićMSc Socijalnog rada

Upisala sam Visoku školu Zdravstvene nege Sv. Alžbeta u Petrovcu, generacija 2013/2014.
Saradjujući sa stručnim profesorima, sticala sam znanje i vrlo uspešno završila osnovne studije 2017 godine.
Kako sam želela da svoju budućnost vidim u jednoj mirnoj uredjenoj Evropskoj zemlji, odselila sam se odmah po završetku studija u glavni grad Republike Slovačke, Bratislavu. Po dolasku sa diplomom škole išla sam na razgovor za posao na nekoliko klinika. Moj izbor je bio Očna klinika VESELY. Poslom koji sada već skoro godinu dana obavljam sam izuzetno zadovoljna, kolege su me prihvatile i posao za koji sam se školovala zadovoljava sve moje želje.
Sa nemerom da u Bratislavi gradim svoju budućnost, na matičnom fakultetu ću dalje nastaviti svoje obrazovanje.
Toplo od srca preporučujem svoju Visoku školu, svoje prifesore i svoj posao.

Jelena TicaBSc Zdravstvene nege

Ponosna sam zavrsenim osnovnim studijama fakulteta “ Sv. Elizabeta” iz Bratislave I uspesno zavrsavam prvu godinu master studija.
Lepa, korektna a pre svega prijateljski obojena saradnja sa profesorima koji su pre svega ljudi I prijatelji a onda profesori… Sa nestrpljenjem ocekujem zavrsetak master studija i nastavak skolovanja na doktorskim studijama takodje na ovom fakultetu.

Jasmin MSaib PavlovicMSc student

Srednju školu sam završila u Somboru, smer pedijatrijska sestra. Nakon toga sam upisala fakultet Sv Elizabete, smer socijalni rad. Slovački jezik učim od osnovne škole. Išla sam na letnju razmenu djaka koja je trajala mesec dana gde sam imala prilike da naučim dosta o istoriji, kulturi i slovačkom jeziku i isto tako sam dobila diplomu za poznavanje jezika. S obzirom da sam u osnovnoj školi već poznavala jezik, bilo je logično da nastavim da ga usavršavam. Fakultet zdravstva i socijalnog rada „Sv Elizabeta“ koji se nalazi u Bratislavi, u početku je bio otvoren smer samo na slovačkom jeziku, a sada postoji i na srpskom. Profesori koji predaju dolaze iz Slovačke ili su profesori iz Srbije sve zavisno od toga koji je predmet u pitanju. Ja sam studirala na smeru socijani rad, na srpskom jeziku. Nakon završene 3 godine studija dobila sam diplomu koja je priznata u Slovackoj (samim tim i u EU), nakon nostrifikacije dobila sam i diplomu koja je priznata u Srbiji.
Trenutno živim u Novom Sadu u koji sam se preselila nakon završetka osnovnih studija. U Centru za socijalni rad Grada Novog Sada sam završila stručnu praksu u trajanju od devet meseci. Sada sam tu i zaposlena kao socijalni radnik u službi za materijalna davanje. Pored toga 2017. godine sam upisala i master studije socijalnog rada na visokoj školi Svete Elizabete.
Svoj fakultet bih svima preporučla jer po završetku istog imaćete otvorenih puno mogućnosti da živite i radite u inostranstvu ili da ostanete u matičnoj zemlji a da sa svojim znanjem i kompetencijama dobijete odgovarajući posao u struci.

Jovana TicaMSc student

Kako sam postao korisnik socijalne zaštite i jedan od osnivača udruženja za prava dece i roditelja, shvatio sam da imam vrlo malo informacija o tome šta mi socijalna zaštita može pružiti i kako ona funkcioniše. Godine 2013. sam dobio informaciju da u Bačkom Petrovcu mogu upisati studije Visoke škole za zdravstvenu negu i socijalni rad Svete Elizabete iz Bratislave (Republika Slovačka) na smeru socijalni rad. Obzirom da sam tada imao već 45 godina, pomalo sam bio skeptičan kako bih ja mogao da ispunim svoje obaveze prema ovoj obrazovnoj ustanovi.

Sam pristup studentima u startu mi je dao podsticaj da prihvatim ovaj izazov i smatram da sam načinio jedan od najboljih koraka u svom životu. Odnos profesora i samog načina školovanja, gde su studenti i nastavno osoblje činili apsolutno jednu celinu, grupu, svrstavajući i stavove studenata o predmetu koji se obrađuje u fokus predavanja, način saznanja, učenja i prihvatanja gradiva kao i način polaganja ispita, kako redovnih tako i završnih, uliva samopouzdanje u svakoga od nas.

Osnovne studije socijalnog rada sam završio 2016. godine uz želju da nastavim, ne samo svoje obrazovanje već i ono što nam ova obrazovna ustanova nudi, veštine koje u svom radu možemo da primenimo. Trenutno sam na master studijama socijalnog rada na ovoj, našoj, slobodno ću reći mojoj Visokoj školi u Bratislavi. Svoju diplomu sam nostrifikovao neposredno nakon dobijanja iste, ispunio sam obaveze po zakonima Republike Srbije tako što sam imao godinu dana stručnog rada koji sam radio volonterski te sam ispunio i uslove i dobio licencu za obavljanje osnovnih stručnih poslova socijalne zaštite.

Stekao sam znanja, veštine, sposobnosti koje mnogo bolje primenjujem u radu udruženja građana koje vodim i u svom profesionalnom angažovanju kao stručni radnik. Povezanost sa Visokom školom je postala neraskidiva i znam da ćemo profesionalno nastaviti saradnju na svim poljima.

Dejan PavlovićMSc student