Prema odluci Ministarstva školstva Slovačke republike za dnevnu kombinovanu i za eksternu formu studija predavanja su obavezna.
Nastava se sprovodi kombinovanom metodom- direktno, i uz pomoć raznih tehničkih pomagala-internet., samostudijum itd.
Svake godine, jedan deo nastave, Visoka škola organizuje u Slovačkoj kao blok nastavu (produžen vikend) iz više predmeta, koji se direktno slušaju. Prisustvovanje nastavi je obavezno. Samo u slučaju da je student iz opravdanih razloga sprečen da prisustvuje predavanju, student može naknadno da presluša predavanje. Pojedina predavanja (uz simultani prevod) se snimaju, predstavljaju deo literature za spremanje ispita i dostupna su studentima u svakom trenutku, kako bi mogli da ih pogledaju više puta i u odgovarajućem terminu.
Tokom celog perioda studiranja studenti mogu kontaktirati profesore direktno, tokom konsultacija koje se organizuju, putem mail-a, i putem virtuelnih učionica.
Literatura za polaganje ispita je dostupna na slovačkom i srpskom jeziku. Ispiti se organizuju u obliku seminarskih radova, testova ili eseja. Jedan deo ispita podrazumeva usmeno odgovaranje.
Tokom celog perioda studiranja studenti zdravstvene nege moraju biti zaposleni u struci i donositi potvrdu da rade kao sestre pored kreveta pacijenata, što je uslov za studiranje. Praktična nastava za studente zdravstvene nege se realizuje u Srbiji, i to u zdravstvenim ustanovama sa kojima imamo potpisan ugovor o saradnji. Tokom prve godine studija praksa traje ukupno 780 sati, tokom druge godine 832 sata, tokom treće godine 728 sata.
Spisak predmeta možete pronaći u delu sajta pod nazivom WEB servis.

Dodatne informacije možete pogledati na sajtu Visoke škole: https://www.vssvalzbety.sk/studijne-oddelenie.

 

Primer ekranskih slika konsultacija:

 

Sve dodatne informacije vezane za nastavu možete dobiti na zvaničnom sajtu Visoke škole Sv. Elizabete, Bratislava:

https://www.vssvalzbety.sk