SOCIJALNI RAD (BACHELOR I MASTER) i ZDRAVSTVENA NEGA (BACHELOR I MASTER)

 

Akademske studije na odseku za socijalni rad, prvi stepen (bachelor)

Uslov za prijem: četvorogodišnja srednja škola sa položenim maturskim ispitom.

Dužina studiranja: 3 godine (6 semestara).

Postoji mogućnost završetka i četvrte godine studija.

Troškovi studiranja na studijama na odseku za socijalni rad, prvi stepen (bachelor), za akademsku godinu 2024/25:

 • Troškovi za studente koji upisuju prvu godinu:
  • Ukupni troškovi za 1. godinu: 985 EUR (upisnina, školarina, administrativni troškovi) + 250 EUR (troškovi nostrifikacije srednjoškolske diplome u Slovačkoj) = 1235 EUR (od čega se prilikom upisa plaća 835 EUR)
  • Ukupni troškovi za 2. godinu: 925 EUR
  • Ukupni troškovi za 3. godinu: 925 EUR
  • Visoka škola zadržava pravo izmene troškova studiranja, u skladu sa odlukom rektora.
  • Dodatne informacije možete pogledati na sajtu Visoke škole: https://www.vssvalzbety.sk/studijne-oddelenie.

Ostali troškovi:

 • Cena završnog ispita i odbrane završnog rada: 235 EUR i plaća se najkasnije 14 dana pre odbrane završnog ispita
 • Cena ponavljanja završnog ispita: 99 EUR
 • Cena svakog započetog semestra apsolventskog staža, ukoliko se studije ne završe za tri godine: 110 EUR

Za detaljna uputstva za plaćanje upisnine i školarine, iz zemlje i inostranstva, napišite nam e-mail sa napomenom koji smer studija Vas interesuje.

 

Akademske studije na odseku za socijalni rad, drugi stepen (master)

Uslov za prijem: završeno visokoškolsko obrazovanje sa položenim završnim ispitom (min 180 kredita).

Dužina studiranja: 2,5 godine (5 semestara).

Troškovi studiranja na studijama na odseku za socijalni rad, drugi stepen (master):

 • Troškovi nostrifikacije diplome pri upisu: 250 evra u dinarskoj protivrednosti za uplate iz Srbije, računato po prodajnom kursu Erste banke na dan uplate (gleda se kurs ,,Prodajni efektiva’’). Plaća se jednokratno prilikom upisa. Studenti koji su završili studije prvog stepena (bachelor) na fakultetu iz Slovačke, ne plaćaju ovaj iznos.
 • Troškovi godišnje upisnine: 200 evra u dinarskoj protivrednosti za uplate iz Srbije, računato po prodajnom kursu Erste banke na dan uplate (gleda se kurs ,,Prodajni efektiva’’). Plaća se prilikom upisa na svaku godinu.
 • Troškovi školarine i administrativnih usluga: 950 evra godišnje, u dinarskoj protivrednosti. Troškovi se zbog ekonomske situacije, odlukom rektora, mogu menjati.

Ostali troškovi:

 • Cena završnog ispita i odbrane završnog rada: 195 evra i plaća se najkasnije 14 dana pre odbrane završnog ispita
 • Cena ponavljanja završnog ispita: 65 evra
 • Cena svakog započetog semestra apsolventskog staža, ukoliko se studije ne završe za tri godine: 110 EUR

Mogućnost plaćanja u 4 rate na zahtev studenta (zahtev se predaje pre početka semestra).

Visoka škola zadržava pravo da povisi troškove školovanja tokom studija, u skladu sa odlukom rektora.

Dodatne informacije možete pogledati na sajtu Visoke škole: https://www.vssvalzbety.sk/studijne-oddelenie.

Za detaljna uputstva za plaćanje upisnine i školarine, iz zemlje i inostranstva, napišite nam e-mail sa napomenom koji smer studija Vas interesuje.

 

Akademske studije na odseku za zdravstvenu negu, prvi stepen (bachelor)

Uslov za prijem: završena četvorogodišnja srednja medicinska škola opšteg smera, pedijatrijskog, ili ginekološko akušerskog, sa položenim maturskim ispitom. Student mora biti zaposlen tokom celog vremena studiranja u zdravstvenoj ustanovi na radnom mestu medicinska sestra.

Dužina studiranja: 3 godine (6 semestara)

Troškovi studiranja na studijama na odseku za zdravstvenu negu, prvi stepen (bachelor), za akademsku godinu 2024/25:

Troškovi za studente koji upisuju prvu godinu:

 • Ukupni troškovi za 1. godinu: 1505 EUR (upisnina, školarina, administrativni troškovi)  + 250 EUR (troškovi nostrifikacije srednjoškolske diplome u Slovačkoj) = 1755 EUR (od čega se prilikom upisa plaća 1095 EUR)
 • Ukupni troškovi za 2. godinu: 1445 EUR
 • Ukupni troškovi za 3. godinu: 1445 EUR
 • Visoka škola zadržava pravo izmene troškova studiranja, u skladu sa odlukom rektora.
 • Dodatne informacije možete pogledati na sajtu Visoke škole: https://www.vssvalzbety.sk/studijne-oddelenie.

Ostali troškovi:

 • Cena završnog ispita i odbrane završnog rada: 235 EUR i plaća se najkasnije 14 dana pre odbrane završnog ispita
 • Cena ponavljanja završnog ispita: 99 EUR
 • Cena svakog započetog semestra apsolventskog staža, ukoliko se studije ne završe za tri godine: 110 EUR

Za detaljna uputstva za plaćanje upisnine i školarine, iz zemlje i inostranstva, napišite nam e-mail sa napomenom koji smer studija Vas interesuje.

 

Akademske studije na odseku za zdravstvenu negu, drugi stepen (master)

Uslov za prijem: završeno visokoškolsko obrazovanje u struci sa položenim završnim ispitom (min 180 kredita). Student mora biti zaposlen tokom celog vremena studiranja u zdravstvenoj ustanovi na radnom mestu medicinska sestra.

Dužina studiranja: 2,5 godine (5 semestara).

Troškovi studiranja na studijama na odseku za zdravstvenu negu, drugi stepen (master):

 • Troškovi nostrifikacije diplome pri upisu: 250 evra u dinarskoj protivrednosti za uplate iz Srbije, računato po prodajnom kursu Erste banke na dan uplate (gleda se kurs ,,Prodajni efektiva’’). Plaća se jednokratno prilikom upisa. Studenti koji su završili studije prvog stepena (bachelor) na fakultetu iz Slovačke, ne plaćaju ovaj iznos.
 • Troškovi godišnje upisnine: 200 evra u dinarskoj protivrednosti za uplate iz Srbije, računato po prodajnom kursu Erste banke na dan uplate (gleda se kurs ,,Prodajni efektiva’’). Plaća se prilikom upisa na svaku godinu.
 • Troškovi školarine i administrativnih usluga:
 • TRENUTNO: Troškovi godišnje školarine: 950 evra u dinarskoj protivrednosti. Troškovi se zbog ekonomske situacije, odlukom rektora, mogu menjati. Trenutne iznose školarine u Slovačkoj možete pogledati na sajtu Visoke škole: https://www.vssvalzbety.sk poplatky, informácie o štúdiu.U sluačaju promene iznosa školarine i administrativnih usluga, bićete obavešteni.

Ostali troškovi:

 • Cena završnog ispita i odbrane završnog rada: 250 evra i plaća se najkasnije 14 dana pre odbrane završnog ispita
 • Cena ponavljanja završnog ispita: 65 evra
 • Cena svakog započetog semestra apsolventskog staža, ukoliko se studije ne završe za tri godine: 110 EUR

Mogućnost plaćanja u 4 rate na zahtev studenta (zahtev se predaje pre početka semestra).

Visoka škola zadržava pravo da povisi troškove školovanja tokom studija, u skladu sa odlukom rektora.

Dodatne informacije možete pogledati na sajtu Visoke škole: https://www.vssvalzbety.sk/studijne-oddelenie.

Za detaljna uputstva za plaćanje upisnine i školarine, iz zemlje i inostranstva, napišite nam e-mail sa napomenom koji smer studija Vas interesuje.

Kompletna dokumentacija za upis na osnovne (bachelor) studije socijalnog rada i zdravstvene nege obuhvata:

 1. Popunjena prijavu za visokoškolsko studiranje za: prvi stepen (bachelor) zdravstvene nege;   prvi stepen (bachelor) socijalnog rada;
 2. Kopija diplome završene srednje škole, overena kod notara (overiti isključivo kod notara, overa u opštini ili u ambasadi neće biti prihvaćena).
 3. Kod notara overena punomoć. Ako postoji mogućnost, overiti verziju punomoći koja je na slovačkom jeziku, ako ne, onda verziju na srpskom.
 4. Neoverene kopije svedočanstva iz sva četiri razreda srednje škole.
 5. Original, ili kod notara overena kopija izvoda iz matične knjige venčanih (ovaj dokument je potreban samo ako na diplomi stoji drugačije prezime od aktuelnog);
 6. Kratka biografija – CV (potpisan);
 7. Potvrda o zaposlenju na kojoj je navedeno radno mesto kandidata i datum izdavanja potvrde (potrebna je samo za studije zdravstvene nege). Ukoliko je potvrda na jeziku koji nije srpski, slovački ili engleski, onda bi trebalo da priložite i prevod potvrde;
 8. Tri slike za indeks;
 9. Kopija pasoša
 10. Popunjen slovački formular za saglasnost pomoću prevedenog formulara
 11. Popunjen Formular za upis;

Molimo Vas da sve formulare popunjavate latinicom.

Dokumenta poslati poštom na adresu: DANIELA SABO PR AGENCIJA ZA PREVOĐENJE, Kulpinska 26A, 21470 Bački Petrovac, Srbija. Osim poštom, skeniranu ili uslikanu diplomu poslati i na mejl: daniela.agencija@gmail.com.

 

Kompletna dokumentacija za upis na master studije socijalnog rada i zdravstvene nege obuhvata:

1. Popunjena prijava za visokoškolsko studiranje za: drugi stepen (master) zdravstvene nege;   drugi stepen (master) socijalnog rada;

2. Kod notara overena kopija diplome visokoškolskog obrazovanja.

3. Neoverena kopija potvrde o položenim ispitima iz visokoškolskog obrazovanja.

4. Popunjena punomoć, i to verzija koja je na slovačkom jeziku.

5. Popunjen slovački zahtev za nostrifikaciju diplome, pomoću prevoda zahteva za nostrifikaciju diplome);

6. Original, ili kod notara overena kopija izvoda iz matične knjige venčanih (ovaj dokument je potreban samo ako na diplomi stoji drugačije prezime od aktuelnog);

7. Kratka biografija – CV (potpisan);

8. Potvrda o zaposlenju na kojoj je navedeno radno mesto kandidata i datum izdavanja potvrde (potrebna je samo za studije zdravstvene nege). Ukoliko je potvrda na jeziku koji nije srpski, slovački ili engleski, onda bi trebalo da priložite i prevod potvrde;

9. Tri slike za indeks;

10. Kopija pasoša;

11. Popunjen slovački formular za saglasnost pomoću prevedenog formulara

12. Popunjen Formular za upis;

Molimo Vas da sve formulare popunjavate latinicom.

Dokumenta poslati poštom na adresu: DANIELA SABO PR AGENCIJA ZA PREVOĐENJE, Kulpinska 26A, 21470 Bački Petrovac, Srbija. Osim poštom, skeniranu ili uslikanu diplomu poslati i na mejl: daniela.agencija@gmail.com.

Fakultet zadržava pravo da u slučaju nedovoljnog broja studenata ne formira grupu za prvu akademsku godinu studija određenog smera.

U slučaju odustajanja od upisa posle završenog upisa, uplaćen novac se ne vraća.

Sve informacije vezano za upis i školarinu možete dobiti na telefone: (+381) 65 3863 386, (+381) 21 2280 665
ili
putem e-maila: vssebp@gmail.com

Radno vreme:

 • ponedeljak i petak od 08:00 do 15:00 h
 • utorak, sreda i četvrtak od 13:00 do 20:00 h