I a

Humanitarni rad konsultativnog centra

 

Humanitarni rad konsultativnog centra
– od 2016. godine konsultativni centar organizuje aktivnosti u oblasti humnitarnog rada.
– 2016. i 2017. godine studenti-dobrovoljci VŠZiSR u Bačkom Petrovcu su posećivali najsiromašnije porodice u Bačkom Petrovcu, i stanovnicima kojima je to bilo najpotrebnije su delili pakete sa hranom i higijenskim sredstvima. Organizovali su i prikupljanje odeće, koju su takođe delili u prostorijama centra. Za ove porodice smo obezbedili i 1 m 3 drva za ogrev.

– Krajem 2016 godine radnici centra su u saradnji sa volonterima udruženja MI iz Bačkog Petrovca osnovali niskopražni higijenski centar, namenjen stanovnicima koji nemaju kupatila, mašine za veš. U centru su mogli da obave ličnu higijenu, beslatno operu i osuše veš. Centar do danas obezbedjuje osnovna higijenska sredtsva za niskopražni higijenski centar, kao i ogrev zagrejanje prostorija.

Te iste godine smo Prihvatilištu za decu I omladinu “Sigurna kuća” u Novom Sadu donirali dva
dupla kreveta I jedan tepih za opremanje jedne sobe za decu u prihvatilištu,

Domu za stare u Futogu smo obezbedili frižider za držanje lekova pošto ga nisu imali, I Dečijem
selu u Sremskoj kamenici smo kupili kompjuter.

Od 2016. godine za decu iz porodica sa najnižim primanjima, školskog uzrasta, obezbedjujemo tokom školskih meseci sredstva za jedan topli obrok u školi.

2016. godine smo u centru Bačkog Petrovca oformili kuke dobrote, gde stanovnici I danas ostavljaju stvari- odeću, obuću, hranu- koje su očuvane, za one kojima su te stvari potrebne.

 

Humanitarni rad škole

 

„Od oko 6 milijardi ljudi na svetu, 4,8 milijardi živi u zemljama u razvoju. Oko 1,5 milijardi gladuje, dve milijarde ima tuberkulozu, 600 miliona ljudi godišnje dobije malariju i oko 50 miliona ljudi je inficirano sa HIV-om. Desetine miliona dece koja bi ovu situaciju mogla da promene na bolje umire godišnje na ove tri najčešće infekcie. Sledećih deset miliona umre od gladi.

Bolje je imati naše pacijente i štićenike na poslednjem sudu na klupi odbrane nego na klupi tužitelja.“

prof. MUDr. Vladimír Krčméry, DrSc.
rektor VŠ ZSP v. Alžbety, n.o

I a

Pored pružanja kvalitetnog školovanja, misija naše škole je posvećenost humanitarnom radu

Naša škola svojim radom i finansijama pomaže:

Etiopiji – osnovala je studije, gde siromašni mogu da studiraju besplatno,

Keniji – osnovala je zdravstveni centar i porodilište, domove za beskućnike, za decu sa nedovoljnom ishranom, klinike za siromašne, bolnicu za obolele od malarije.

Zimbabve – leči HIV pozitivne žene u Zimbabveu,
Južni Sudan – osnovala je i finansira bolnicu za siromašne, osnovnu školu za siromašne,

Burundi – osnovala je i finansira bolnicu, centar za pružanje socijalne pomoći, kuhinje za siromašne,

Tanzanija – osnovala je i finansira polikliniku za lečenje najsiromšnijih,

Uganda – osnovana služba čiji je cilj obezbediti porodicama jednom mesečno mesni obrok,
Lesoto, Ruanda – osnovala je i finansira pomoć deci beskućnicima,kliniku za pothranjenu decu,

Indiji – osnovala je kliniku za bolesne u Indiji, kliniku za pothranjenu decu, sa 150 hospitalizovane dece sa malnutricijom, kliniku za HIV pozitivnu decu, vodi službu za brigu o deci sa ulice,obrazovanje dece,

Mjanmar – pruža pomoć u izgradnji tajfunom uništenih kuća, u infrastrukturi, osnovala je i finansira dom za siročad, daje obrazovanje najsiromašnije dece,
Haiti – organizuje bušenje bunara sa v dom za piće, osnovala je i finansira poliklinke, bolnicu,
Bejrut – pruža pomoć krišćanskim izbeglicama,

Kirgizija, Kazahstan, Armenija – pruža pomoć deci siročićima, osnovala je i finansira dečije kuće,
Jemen, Liberija – osnovala je dečije kuće, pruža pomoć deci beskućnicima,

Slovačka – rad sa beskućnicima, rad sa Romima, azil za decu i zlostavljane žene, domovi za beskućnike,pomoć u izgradnji kuća za Rome,
Srbija – Bački Petrova c- pomoć deci u vidu jednog toplog obroka, osnivanje centra za dnevnu higijenu, dodela pomoći za najsiromašnije, skupljanje odeće za najsiromašnije, pomoć izbeglicama, pomoć tokom poplave u Srbiji u iznosu od 25 000 EU

Prof. Dr. Vladimír Krčméry, osnivač St. Elizabeth University of Health and Social Sciences, posećuje projekat škole „House of family“ zabeskućnike i decu sa ulice u Kambodži, Photo by House of Family