Naziv škole

Visoka škola zdravstva i socijalnog rada
Sv. Elizabete, Bratislava, Slovačka

Adresa

Nám.1.mája č. 1
P. O. Box 104
810 00 Bratislava

Konsultativni centar

Jugoslovenske narodne armije 45, 21470 Bački Petrovac

Kontakt telefon

(+381) 65 386 3 386

(+381) 21 2280 665

Radno vreme

ponedeljak i petak od 08:00 do 14:00 h
utorak, sreda i četvrtak od 13:00 do 19:00 h

Gde se nalazimo