Dragi studenti, osoblje i nastavnici,

Univerzitet zdravstva i socijalnog rada “ Vysoká škola Svätej Alžbety“- „Visoka škola Svete Elizabete” u ovoj školskoj godini doživela je 15 rođendan. Iako je po godinama još uvek dete, tokom ovih 15 godina smo uspeli da:

  1. U 2007. godini postanemo potpisnici Velike povelje Bolonjskog Univerziteta.
  2. U 2011. godini, primljeni smo kao punopravni član u Evropsko udruženje univerziteta (EUA) u Briselu.
  3. Otvorili smo nove zdravstvene i socijalne programe za migrante u Sloveniji, Grčkoj i Iraku. Danas radimo u 30 zemalja na 5 kontinenata.
  4. U proljeće 2012. godine uspešno smo završili i dobili međunarodnu evaluaciju i akreditaciju. Radna grupa je bila sastavljena od profesora iz SAD, Engleske i Italije.
  5. Odbranili smo akreditaciju studijskih programa u inostranstvu. Mi smo drugi Univerzitet u Slovačkoj, koji funkcioniše van Slovačke i Češke Republike. Imamo najviše – ukupno 8 studijskih programa u inostranstvu od kojih 4 na engleskom i 1 na nemačkom jeziku.
  6. Imamo najveći udio stranih nastavnika među nastavnicima na univerzitetima u Slovačkoj. Od 59 stalno zaposlenih profesora čak 15 je iz inostranstva (25%).
  7. Imamo najveći broj stranih studenata u Slovačkoj: 2498.
  8. U izveštaju o reakreditaciji, Komisija za akreditaciju Slovačkog Ministarstva obrazovanja nam je 2015 godine dodelila u grupi društvenih nauka ocenu A – a u grupi medicinskih nauka ocenu A, i uvrstila nas je Univerzitetske visoke škole.

Drago nam je što Vas interesuje studiranje zdravstvenih i socijalnih smerova na našem Univerzitetu.

Verujemo da ćete biti zadovoljni studijama, a istovremeno i ponosni na naš Univerzitet obzirom na aktivnosti koje imamo u oblasti humanitarnog rada i obrazovanja u inostranstvu. Kroz naše humanitarne projekte lečimo i pružamo negu za više od 135 000 pacijenata, 185 siročadi, stotine bolesnih i siromašnih širom sveta (primer nekih projekata PDF). Zato se zahvaljujem svim studentima i nastavnicima što su odlučili da studiraju i uče na našoj Visokoj školi.

 

U Bratislavi, 18. 7. 2017

S poštovanjem,
Dr.h.c. prof. MUDr. Mgr. Vladimír Krčméry, DrSc..
rektor VŠZaSP sv. Alžbety