DANIELA SABO PR AGENCIJA ZA PREVOĐENJE

  • Usluga vađenja potvrde o ekvivalentnosti obrazovanja koja je potrebna za nostrifikaciju diplome u inostranstvu
  • Usluga vađenja potvrde o nekažnjavanju u Slovačkoj

Kontakt: daniela.agencija@gmail.com

 


U Konsultativnom centru su na raspologanju i sledeći udžbenici (u papirnoj formi):

Osnovi anatomije i fiziologije

Farmakologija

          Antibakterijski lekovi

Metodologija izrade završnog rada (za sve predmete gde se piše seminarski rad)

Metaparadigme teorije zdravstvene nege (za predmete Zdravstvena nega I i II)

Primena izabranih konceptualnih modela u zdravstvenoj nezi (za predmet Zdravstvena nega III)

Teorija procesa zdravstvene nege (za predmete Potrebe pacijenata i proces zdravstvene nege I i II)

Teorija potreba zdravstvene nege (za predmete Potrebe pacijenata i proces zdravstvene nege I i II)

          Složene vanredne situacije u pomagajućim strukama (za predmet Menadžment katastrofa)

 


 

Smeštaj Bački Petrovac – Villa Ana

vilaanabackipetrovac@gmail.com

+38163569311

Jana Čajaka 12

21470 Bački Petrovac

Srbija