Humanitarni rad fakulteta

Kroz naše humanitarne projekte lečimo i pružamo negu za više od 135 000 pacijenata, 185 siročadi, stotine bolesnih i siromašnih širom sveta.